// 1

Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ)
- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ -

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και να
εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε υποβολή αιτήσεων. Οι πιστοποιημένοι Φ.Π.Γ.Σ. εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

 • Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
 • Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία – Αξιολόγηση:
  • 1η Περίοδος: 30/03/2021 έως 31/05/2021
  • 2η Περίοδος: 30/03/2021 έως 01/11/2021
 • Δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΔΩ
// 2

Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α

To ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tα προγράμματα ΕΣΠΑ αφορούν σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που επενδύουν στην ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, εκπαίδευση κτλ.

Προγράμματα Προσκλήσεις:

 • Περιφερειακά
 • Τομεακά
 • Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
// 3

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηεταιρεία παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σε συνεργασία με τον πελάτη συντάσσει το επιχειρησιακό του σχέδιο εξασφαλίζοντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σύμφωνα με τη δυναμικότητα και το προφίλ του.

Το ανθρώπινο δυναμικό αναλαμβάνει την υποβολή και παρακολούθηση της αίτησης στήριξης του παραγωγού στα μέτρα του ΠΑΑ συμπεριλαμβανομένου τα αιτήματα πληρωμής για την ορθή υλοποίηση της επένδυσης.

Μέτρα ΠΑΑ:
Υπόμνημα:  ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
// 4

Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Νέος κύκλος του Αναπτυξιακού Νόμου ΕΝΕΡΓΟ έως 30 Οκτωβρίου 2020

ΟΑναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση/εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση της παραγωγικής μίας διαδικασίας ή/και προϊόντος.

Αφορά: Επενδύσεις Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων με ενισχύσεις έως 55% για τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός: έως 500.000 ευρώ.

Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Ατομική επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Εμπορική εταιρία, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Ενδεικτικά αναφέρονται επιλέξιμοι τομείς όπως:

 • Επενδύσεις στη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
 • Επενδύσεις στον Πρωτογενή τομέα
 • Επενδύσεις στον Τουρισμό
 • Επενδύσεις στην Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων
 • Επενδύσεις στην Παραγωγή, Διανομή και υποδομές Ενέργειας
 • Επενδύσεις στον τομέα της Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων

// Στείλτε μας την ερώτησή σας

Χρειάζεστε πληροφορίες;