// ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Αναπτύσσουμε σύγχρονο και εύχρηστο
λογισμικό

Η ανάπτυξη λογισμικού αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της Cognitera Α.Ε. Η ομάδα μας σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές που να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές του πελάτη, προσφέροντάς του την πιο γρήγορη και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη.

01.
Microservices

Εφαρμογές που αναδεικνύουν την αυτονομία (autonomy) και την επαναχρησιμοποίηση (reusability)

02.
Devops

Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε containers χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Kubernetes, καθώς και λύσεις για CI/CD

03.
Frontend Development

Δίνουμε μεγάλη σημασία στο UI/UX των εφαρμογών μας, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνολογίες

04.
Mobile Development

Η ομάδα μας σχεδιάζει responsive εφαρμογές για όλες τις κινητές συσκευές 

// ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η παραγωγική διαδικασία
οργανώνεται ως εξής:

Βοηθάμε τους πελάτες μας να αυξήσουν την αξία τους μέσω προσαρμοσμένης - στις ανάγκες τους - ανάπτυξης λογισμικού, αναλύοντας τις τεχνικες προδιαγραφές του εκάστοτε έργου και επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνολογίες για την υλοποίηση του καθενός ξεχωριστά.

Μετά από την σωστή ανάλυση, ακολουθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου. Εγκαθίστανται τα περιβάλλοντα και οι τεχνολογίες που έχουν επιλεχθεί στο προηγούμενο βήμα και ξεκινά η ανάπτυξη του έργου

Πριν παραδοθεί το έργο στον τελικό πελάτη, ακολουθείται η διαδικασία του testing. Εδώ, μία εξειδικευμένη ομάδα προγραμματιστών, ελέγχει το λογισμικό για σφάλματα και ατέλειες. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, το λογισμικό είναι έτοιμο προς παράδοση.

// ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Κυριότερες τεχνολογίες και εργαλεία

01
React JS

Το πιο γρήγορο και αποτελεσμετικό Frontend Framework

02
Python - Django

Μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυχρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού

03
Java

Η πλέον γνωστή και δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού

04
Typescript

Type-safe superset της javascript

05
Git

Open source εργαλείο version control

06
Docker

Open source εργαλείο παραγωγής containers