// ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Γνώση και η Τεχνολογία στην υπηρεσία του Αγροτικού Τομέα

Ένα έξυπνο και βιώσιμο ψηφιακό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και την ύπαιθρο.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις Γνωσικακής Γεωργίας και η μετάβαση σε ένα αναβαθμισμένο πρότυπο αγροτικής παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων, θέτει σημαντικές προκλήσεις για τον εγχώριο αγροδιατροφικό τομέα όπου ο σύγχρονος παραγωγός καλείται να εφαρμόσει με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και ορθές πρακτικές σε συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα η γεωργία ακριβείας αποτελεί μια νέα μέθοδο ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής που βασίζεται στην προγραμματισμένη χρήση εισροών και την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών σε μία γεωργική εκμετάλλευση. Η γνώση η οποία παράγεται από την εφαρμογή του συστήματος ΓΑ προλαμβάνει παθογένειες και κινδύνους και οδηγεί τον χρήστη στην ορθή λήψη αποφάσεων.

Η Ολοκληρωμένη Λύση Άρδευσης Γεωργίας Ακριβείας της Cognitera το SynField αποδεικνύει έμπρακτα την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων με επιτυχία!

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπετε: https://www.synfield.gr/

// ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Οφέλη της εφαρμογής:

 1. Παρακολούθηση της καλλιέργειας με ακρίβεια
 2. Μεγιστοποίηση παραγωγής με χαμηλότερο κόστος
 3. Εξοικονόμηση ύδατος έως και 35%
 4. Πρόληψη από εχθρούς και ασθένειες
 5. Ελαχιστοποίηση των εισροών αγροχημικών στο περιβάλλον
 6. Οικονομία χρόνου στη διαχείριση με τους αυτοματισμούς
 7. Αυτόματη ενημέρωση και καταγραφή δεδομένων
 8. Χρήση νέας τεχνολογίας που οδηγεί σε διαφοροποιημένα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και προστιθέμενης αξίας
 9. Προστασία και αύξηση χρόνου ζωής ενός υδροληπτικού έργου, αντλητικού συγκροτήματος και αρδευτικού συστήματος.
// ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Φυσικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που ελέγχει:

 • Θερμοκρασία και υγρασία εδάφους
 • Θερμοκρασία και υγρασία αέρα
 • Κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου
 • Όγκος και ένταση βροχόπτωσης
 • Αγωγιμότητα εδάφους
 • Γονιμότητα εδάφους
 • Αποθέματα νερού
 • Ροή και πίεση νερού
 • Ανίχνευση διαρροής
 • Απόψυξη αγωγών άρδευσης
 • Ηλιακή ακτινοβολία
 • Υγρασία φυλλώματος
 • Φωτοσυνθετική δραστηριότητα
 • Πρόβλεψη ασθενειών
 • Έλεγχος ποτίσματος
 • Έλεγχος ρελέ και ηλεκτροβανών
 • Έλεγχος τάσης/ρεύματος στη γεώτρηση
 • Ενεργειακή αυτονομία
video showcase