Press

Δελτίο Τύπου

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17/3 η ανοιχτή διαδικτυακή επίδειξη της πλατφόρμας της Cognitera σχετικά με την τεχνολογική της πρόταση όσο αφορά το πλαίσιο υποβοήθησης δηλώσεων ΟΣΔΕ για την περίοδο 2021 – 2027. Την επίδειξη παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον, υπεύθυνοι και στελέχη που εκπροσωπούσαν περισσότερα από 200 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Η πλήρως λειτουργική για χρήση πρόταση της Cognitera, αποτέλεσμα συνδυασμού επίπονης εργασίας και σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, αφορά μια ενιαία σύγχρονη καινοτόμα πλατφόρμα εργασίας για τα ΚΥΔ. Οι πλέον προηγμένες τεχνολογίες για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχουν λειτουργικά ενσωματωμένο το αντίστοιχο λογισμικό αποσφαλμάτωσης, τόσο σε επίπεδο αίτησης για την ορθότητα και την πληρότητα της, όσο και μεταξύ των αιτήσεων για αποφυγή κυρίως ανεπιθύμητων επικαλύψεων. Η αποσφαλμάτωση δηλαδή παρέχεται on-demand (με απαίτηση) στο κάθε ΚΥΔ, σε όποιο χρόνο αυτό επιλέξει και όσες φορές το επιλέξει ώστε μέσα από την δυνατότητα λήψης των απεριόριστων αναφορών λαθών και διασταυρωτικών ελέγχων να μηδενίζει πρακτικά τα σφάλματα στις αιτήσεις πριν αυτές ακόμη πρωτοκολληθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση την μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών μας το λογισμικό υποβολής αίτησης ενσωματώνει ποικιλόμορφα αλφαριθμητικά και γεωργικά δεδομένα σε κοινή θέαση. Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση δομής δημοσίου νέφους (public cloud) που είναι τεχνολογικά πολύ πιο προηγμένη και ασύγκριτα οικονομικότερη σε σχέση με το προσφερόμενο υψηλότερο κόστος από ιδιωτικές εταιρικές με υψηλά πάγια και μικρή ευελιξία. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε για να λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών για τις ανάγκες των αγροτών και μόνο.

Η Cognitera παρουσίασε αναλυτικά την λειτουργική πρόταση της, τόσο σε τεχνολογικούς, όσο και οικονομικούς όρους και παρέθεσε το πλάνο των επόμενων ενεργειών της. Συνοπτικά, η Cognitera προχωρά σύμφωνα με το ακόλουθο πλάνο:

  • Κατάθεση φακέλου πιστοποίησης ως ΦΥΥΠΥ την Παρασκευή 19/3 στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως προβλέπεται στην σχετική πρόσκληση.
  • Επίδειξη της προτεινόμενης πλατφόρμας λογισμικού αίτησης & αποσφαλμάτωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός επτά ημερών από την κατάθεση της πρότασης σύμφωνα με τους όρους και τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση πιστοποίησης με την διαδικασία που προβλέπεται.
  • Διαδικτυακές εκπαιδεύσεις σε ΚΥΔ που έχουν/ή θα έχουν υπογράψει δεσμευτικές δηλώσεις συνεργασίας στο διάστημα 26/3 – 9/4
  • Τροποποιήσεις/προσαρμογές της πλατφόρμας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθεί. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει εύκολα και δίχως καθυστερήσεις για τα ΚΥΔ, την αναβάθμιση/προσαρμογή της εν λειτουργία.
  • Ετοιμότητα άμεσης εκκίνησης του έργου.

Η Cognitera καλεί τους συνεταιρισμούς, τις συλλογικότητες των παραγωγών, τους ιδιώτες μελετητές, τα γεωπονικά γραφεία και εν γένει όσους λειτουργήσουν ΚΥΔ την επόμενη περίοδο, να κάνουν ένα τεχνολογικό βήμα μπροστά και με καθαρούς όρους να συνεργαστούν μαζί της. Θα είναι καθημερινός αρωγός τους στην πράξη για να ξεπεραστεί οποιοδήποτε ψευτοδίλημμα υψηλού και αχρείαστου κόστους. Τους καλεί να αγνοήσουν όσους προσπαθούν να ….θερίσουν πελάτες, σπέρνοντας φόβο και να επιλέξουν την καλύτερη τεχνολογικά και οικονομικά πρόταση.

Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και για τον πολύ γόνιμο διάλογο που είχαμε μαζί τους.

Δείτε το σε pdf ΕΔΩ