// η ομαδα μασ

Η ομάδα της Cognitera Α.Ε.

ΗCOGNITERA Α.Ε. στελεχώνεται από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει μακρόχρονη τεχνογνωσία στους τομείς της πληροφορικής, της έρευνας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής. Καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό δίνοντας λύσεις  που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των πελατών της.

Η συνεχής κατάρτιση αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία ώστε να τα στελέχη να ενημερώνονται με βάση τις σύγχρονες αλλαγές στην τεχνολογική ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών καθώς επίσης και σε βιωματικές μεθόδους ανάπτυξης, για αυτοβελτίωση, αύξηση της δημιουργικότητας και άλλων δεξιοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες τους.

// Ποιοι είμαστε

Τα τμήματα της εταιρείας

01
Τμήμα Πληροφορικής
Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την παράδοση του λογισμικού
02
Τμήμα G.I.S
Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξης υπηρεσιών δορυφορικών και γεωχωρικών δεδομένων
03
Τμήμα Γεωργίας Ακριβείας
Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων Γεωργίας Ακριβείας
04
Τμήμα Μελετών
Είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, τη βιωσιμότητα και την παρακολούθηση της επένδυσης
// We Carry more Than Just Good Coding Skills

Συνεργαστείτε με την Cognitera

// Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ

Γιατί ξεχωρίζουμε;

Τεχνολογίες Αιχμής

Δημιουργούμε λογισμικό χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες

Εμπειρία και Επαγγελματισμό

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα και ικανά στελέχη, με μεγάλη προϋπηρεσία στο χώρο

Γρήγορη Υποστήριξη

Υποστηρίζουμε τεχνικά τις εφαρμογές μας γρήγορα και ποιοτικά

Δημιουργία Αξίας

Δημιουργούμε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες