Νέα

Διαθέσιμη η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 για Διορθώσεις – Τροποποιήσεις

Από την Πέμπτη 15/02/2024, μέσω της κυβερνητικής πλατφόρμας eae2023.opokepe.gov.gr, τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και οι δικαιούχοι, μπορούν να προβούν σε τροποποιήσεις και νέες αιτήσεις, σύμφωνα με το από 15/02/2024 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά, οι νέες προσθήκες και ενημερώσεις επιμέρους πεδίων της πλατφόρμας, καθώς και οι επιτρεπόμενες ενέργειες:

Νέες προσθήκες

 • Έχει αναρτηθεί νέα έκδοση ΚΒΔ/ΟΠΣΚ (εικόνα από 25/1/2024)

 • Ενημέρωση υποβάθρου (ilot (αλλαγές σε pef, cover), subilot)

 • Προσθήκη νέας δράσης οικολογικού σχήματος: ECO-05.02 “Δασολιβαδικά οικοσυστήματα”

 • Ενημέρωση επιλέξιμου φυτικού κεφαλαίου για οικολογικά σχήματα

 • Στις συνδεδεμένες Αραβόσιτος (0114), Κτηνοτροφικά Ψυχανθή (0106) και Σανοδοτικά Ψυχανθή (0122) δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης κιλών προϊόντος ιδιοκατανάλωσης και κιλών προϊόντος προς πώληση

 • Δικαιολογητικά:

  • Δημιουργία νέου κωδικού επισυναπτόμενου δικαιολογητικού με την ονομασία “Υπεύθυνη δήλωση ιδιοπαραγόμενου σπόρου” (μη υποχρεωτική η επισύναψη του δικαιολογητικού από τον παραγωγό στην ΕΑΕ 2023)

  • “Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε κτηνοτρόφο (Αραβόσιτος)”,

  • “Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε κτηνοτρόφο (Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή)”

  • “Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης του προϊόντος σε κτηνοτρόφο (Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή)”

  • Η επισύναψη των δικαιολογητικών 183, 184 και 185 δεν είναι υποχρεωτική

Δικαιούχοι που δεν εμπίπτουν σε Έλεγχο

Στους δικαιούχους που δεν είναι σε δείγμα ελέγχου/έλεγχο επιτρέπονται:

  • Μεταβολή στοιχείων στις καρτέλες της αίτησης όπως Προς, Αιτών, Τραπεζικά στοιχεία, Αιτήματα άμεσων ενισχύσεων, GDPR, Τομεακά προγράμματα (ομάδες παραγωγών), Συμβάσεις με επιχ. Βιοκαυσίμων, Παροχή ηλεκτροδότησης, Στοιχεία νοικοκυριού, Επισύναψη δικαιολογητικών

  • Μεταβολή φυτικού/ζωικού κεφαλαίου, επιλογή των οικολογικών σχημάτων, μεταβολές στην ιδιοκτησία

Δικαιούχοι που εμπίπτουν σε Έλεγχο

Στους δικαιούχους που είναι σε δείγμα ελέγχου/έλεγχο:

  • Δεν επιτρέπεται η μεταβολή ζωικού κεφαλαίου και φυτικού κεφαλαίου ανάλογα το καθεστώς/συνδεδεμένη και παρέμβαση που αιτείται ο δικαιούχο

  • Δεν επιτρέπονται οι μεταβολές των παρεμβάσεων / αιτημάτων άμεσης ενίσχυσης

Υποβολή απαράδεκτης αίτησης

Επιτρέπεται η καταχώρηση νέας απαράδεκτης ΕΑΕ 2023