ΗCognitera έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας με βάση την έρευνα στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα.

Για την επίτευξη του στόχου ο φορέας της τεχνολογικής και ψηφιακής ανάπτυξης συνεργάζεται με ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα που αποτελούν πόλους γνώσης και πειραματικής έρευνας.

Η εταιρεία επενδύει στη έρευνα και τεχνολογία με συνεργασίες όπως:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής