Νέα

Eυφυείς Λύσεις Γεωργίας

Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουνίου 2021 το ειδικό αφιέρωμα “Eυφυείς Λύσεις Γεωργίας” της Agrenda.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις και εφαρμογές έξυπνης γεωργίας οι οποίες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία του παραγωγού για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονη εξοικονόμηση εισροών στην γεωργική του εκμετάλλευση.

Μία από τις λύσεις αποτελεί και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας SynField.

Δείτε το αφιέρωμα εδώ

Περισσότερες πληροφορίες στην εφημερίδα της Agrenda.