// εταιρική ταυτοτητα

Η COGNITERA ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό να παρέχει λύσεις υψηλών προδιαγραφών και τεχνολογίας, λύσεις δικτύωσης, ελέγχου και αυτοματισμού και ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών για την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη των υπηρεσιών και προϊόντων στον πρωτογενή τομέα.

To συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι η δημιουργία αξίας από τομείς της τεχνολογικής και ψηφιακής επανάστασης με βάση την έρευνα και την καινοτομία. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων, εφαρμογών και τηλεπικοινωνίας αποτελούν απαιτούμενα εργαλεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, η επικοινωνία, η ανταλλαγή δεδομένων και η ευφυής λήψη αποφάσεων σε πραγματικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η επαγγελματική της δραστηριότητα και εξέλιξη σε τομείς της πληροφορικής, της τηλεπισκόπησης, της γεωργίας ακριβείας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας της και ο σημαντικότερος παράγοντας που διαφοροποιεί τη θέση της στην αγορά είναι ο σχεδιασμός υπηρεσιών και προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

Είμαστε δίπλα σας για να διασφαλίσουμε τις βέλτιστες λύσεις!

// Ποιοι είμαστε

Η ομάδα της Cognitera Α.Ε.

01
Τμήμα Πληροφορικής
Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την παράδοση του λογισμικού
02
Τμήμα G.I.S
Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξης υπηρεσιών δορυφορικών και γεωχωρικών δεδομένων
03
Τμήμα Γεωργίας Ακριβείας
Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων Γεωργίας Ακριβείας
04
Τμήμα Μελετών
Είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, τη βιωσιμότητα και την παρακολούθηση της επένδυσης

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Κατάρτιση και Εκπαίδευση
Ενδεικτικά προγράμματα:

// ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Πού θα μας βρείτε;