// Είμαστε δίπλα σας για να διασφαλίσουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα

Καινοτόμες
Ψηφιακές Λύσεις

// ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Σας προσφέρουμε μεγάλη
γκάμα υπηρεσιών έξυπνου λογισμικού

Εφαρμογές Λογισμικού
Εξειδικευόμαστε στην παραγωγή έξυπνου και σύγχρονου λογισμικού με responsive design, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες της αγοράς
Ευφυής
Γεωργία
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις Γεωργίας Ακριβείας και σκοπεύουμε σε ένα αναβαθμισμένο πρότυπο αγροτικής παραγωγής
Συστήματα
G.I.S
Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ)
Δορυφορική Τηλεπισκόπηση
Παρέχουμε υπηρεσίες επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων με εξειδίκευση στην ευφυή γεωργία και στην παρακολούθηση της ΚΑΠ
Αυτόνομα Συστήματα
Εξειδικευόμαστε στην λειτουργία και προμήθεια των πλέον σύγχρονων μη επανδρωμένων συστημάτων (επίγεια και εναέρια) για την γεωργία.
Μελέτες και Συμβουλευτική
Παρέχουμε γεωτεχνικές υπηρεσίες στους τομείς ανάπτυξης, διαχείρισης επενδυτικών έργων, αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων κ.α.
// ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Συμπορευόμαστε και ακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε λογισμικό μεγάλης κλίμακας υψηλών προδιαγραφών, προσαρμοσμένο και βελτιστοποιημένο για τις δικές σας ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές τεχνολογίες της αγοράς.

// We Carry more Than Just Good Coding Skills

Συνεργαστείτε με την Cognitera

// ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τελευταία νέα

// ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ομάδα της Cognitera Α.Ε.

ΗCOGNITERA στελεχώνεται από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει μακρόχρονη τεχνογνωσία στους τομείς της πληροφορικής, της έρευνας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Καθημερινά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό δίνοντας λύσεις  που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των πελατών της.

01
Τμήμα Πληροφορικής
Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την παράδοση του λογισμικού
02
Τμήμα G.I.S
Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξης υπηρεσιών δορυφορικών και γεωχωρικών δεδομένων.
03
Τμήμα Γεωργίας Ακριβείας
Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων Γεωργίας Ακριβείας
04
Τμήμα Μελετών
Είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, τη βιωσιμότητα και την παρακολούθηση της επένδυσης
// ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιητικά ISO

Η Cognitera χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 9001: 2015 και εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 27001: 2013